اخبار
19

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برای کارکنان قرارگاه پیشرفت و آبادانی برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش دوره آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در روزهای 15 و 16 شهریور ماه برای مسئولین HSE قرارگاه پیشرفت و آبادانی در مرکز آموزشهای تخصصی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد. در پایان دوره گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت وزارت کار برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (253)
کد خبر: 1057561