اخبار
20

برگزاري دوره آموزشي پرورش زعفران گلخانه اي به روش آيروپونيك

برگزاري دوره آموزشي پرورش زعفران گلخانه اي به روش آيروپونيك

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران ، اين دوره آموزشي از تاريخ 24 فروردين ماه سال جاري به مدت 35ساعت به صورت تئوري و عملي، روزهاي شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 19 در مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي اين معاونت واقع در استان البرز برگزار مي گردد.

معرفي كلي گياه زعفران، روش هاي كشت، تجهيزات گلخانه اي ، مراحل آماده سازي كروم هاي زعفران و .....

از جمله مباحث مورد بررسي در اين دوره مي باشد.

گفتي ست ، امروزه زعفران جايگاه خاصي در بورس كالاها پيدا كرده است.از جمله مزيت هاي كشت گلخانه اي، طبقاتي بودن كشت و استفاده حداكثر از فضا مي باشد. در اين روش علاوه بر افزايش سطح كشت ، ميزان توليد نيز تا 7 برابر كشت معمولي افزايش پيدا مي كند.

علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www. Jutcan.ir مراجعه كنند و يا با تلفن : 02632803502 تماس حاصل نمايند. 


به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران ، اين دوره آموزشي از تاريخ 24 فروردين ماه سال جاري به مدت 35ساعت به صورت تئوري و عملي، روزهاي شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 19 در مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي اين معاونت واقع در استان البرز برگزار مي گردد.

معرفي كلي گياه زعفران، روش هاي كشت، تجهيزات گلخانه اي ، مراحل آماده سازي كروم هاي زعفران و .....

از جمله مباحث مورد بررسي در اين دوره مي باشد.

گفتي ست ، امروزه زعفران جايگاه خاصي در بورس كالاها پيدا كرده است.از جمله مزيت هاي كشت گلخانه اي، طبقاتي بودن كشت و استفاده حداكثر از فضا مي باشد. در اين روش علاوه بر افزايش سطح كشت ، ميزان توليد نيز تا 7 برابر كشت معمولي افزايش پيدا مي كند.

علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www. Jutcan.ir مراجعه كنند و يا با تلفن : 02632803502 تماس حاصل نمايند. 

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران ، اين دوره آموزشي از تاريخ 24 فروردين ماه سال جاري به مدت 35ساعت به صورت تئوري و عملي، روزهاي شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 19 در مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي اين معاونت واقع در استان البرز برگزار مي گردد.

معرفي كلي گياه زعفران، روش هاي كشت، تجهيزات گلخانه اي ، مراحل آماده سازي كروم هاي زعفران و .....

از جمله مباحث مورد بررسي در اين دوره مي باشد.

گفتي ست ، امروزه زعفران جايگاه خاصي در بورس كالاها پيدا كرده است.از جمله مزيت هاي كشت گلخانه اي، طبقاتي بودن كشت و استفاده حداكثر از فضا مي باشد. در اين روش علاوه بر افزايش سطح كشت ، ميزان توليد نيز تا 7 برابر كشت معمولي افزايش پيدا مي كند.

علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www. Jutcan.ir مراجعه كنند و يا با تلفن : 02632803502 تماس حاصل نمايند. 

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (774)
کد خبر: 1100678
  • برگزاري دوره آموزشي پرورش زعفران گلخانه اي به روش آيروپونيك