درباره ما

 معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهي تهران در راستاي ارتقاء سطح دانش‌، نگرش و مهارت نيروهاي تخصصي براي توسعه كشور سازماني است كه ضمن برخورداري از نيروهاي متخصص، متعهد و نوآور با بهره‌گيري از توان علمي داخلي و خارجي، در سطح ملي و منطقه‌اي فعاليت مي‌نمايد. در اين معاونت دوره‌هاي آموزشي در رشته‌هاي گوناگون، بنا به درخواست و نياز فراگيران و براساس انجام نيازسنجي‌هاي متعدد در سطح جامعه و سازمان‌هاي متقاضي طراحي، تدوين و اجراء می شود. اين معاونت در زمينه نيازسنجي آموزشي، طراحي، برنامه‌ريزي، اجراء و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و آزمونهاي تخصصي بصورت علمي و استاندارد فعاليت دارد.

در زمينه آموزشهاي تخصصي و كوتاه مدت، جهاد دانشگاهي داراي 150 مركز در سراسر ايران است.
معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهي تهران به عنوان بزرگترين واحد جهاد دانشگاهي داراي چهارمركز آموزش تخصصي در تهران مي باشد كه ساليانه بيش از 30000 نفر از دوره هاي آموزشي اين مراكز استفاده مي كنند.

معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهي تهران با 60 نفر پرسنل تمام وقت و 7000 متر زیربناي آموزشي و 2000 صندلي آموزشي فعال، 66 كلاس آموزشي، 10 سايت كامپيوتر و استوديوي توليد فيلم آموزشي و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، امكانات آموزشی مورد نياز را براي برگزاري دوره هاي آموزشي با كيفيت فراهم نموده است.