مركز شماره 1 (مركز آموزشهاي تخصصي):

 
  آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين خيابان طوس و فلسطين- شماره 118
 
   تلفن:   650 84 021
 
   فکس: 161 651 84 021

 
 • مرکز آموزشهای تخصصی
  عکس 1
 • مرکز آموزشهای تخصصی
  عکس 2
 • مرکز آموزشهای تخصصی
  عکس 3
 • مرکز آموزشهای تخصصی
  عکس 4
 • مرکز آموزشهای تخصصی
  عکس 5
 • مرکز آموزشهای تخصصی
  عکس 6