شرايط و مقررات ثبت نام

1- پيرو تفاهم نامه جهاد دانشگاهي و دفتر مقررات ملي وزارت راه و شهرسازي مقرر گرديد آزمون الکترونیکی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان در سراسر كشور توسط جهاد دانشگاهي برگزار گردد.

2- داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه 3 رشته تاسیسات مکانیکی، قبل از حضور در آزمون مربوطه الزامی می باشد.

3- داوطلبان در این آزمون می بایست دوره آموزشی" تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها" را در یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خود گذرانده باشند. تبصره 1: داوطلبان شرکت کننده در آزمون، چنانچه در دوره تاسیسات لوله کشی گاز شرکت نکرده باشند، در هریک از مراحل آزمون (حتی پس از قبولی در آن) ، قبولی شان کان لم یکن تلقی و مجوز ادامه روند مربوطه را ندارند. تبصره 2: در صورت عدم شرکت در دوره آموزشی" تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها"، هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون مبحث 17، حتی در صورت قبولی در آن نیز به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

4- شرکت کنندگان در این آزمون در صورت کسب حدنصاب قبولی(60 از 100) می بایست جهت اخذ صلاحیت نظارت و طراحی لوله کشی گاز ساختمان ها، در دوره کارآموزی پیش بینی شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز متعاقب آن شرکت نمایند.

5- شرکت کنندگان در این آزمون در صورت کسب حد نصاب قبولی(60 از 100)می توانند از این دوره برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی نیز منوط به رعایت زمان اعتبار آن (مدت 3 سال) استفاده نمایند.

6- ثبت نام در این آزمون صرفا از طریق سایت www.cetc.ir انجام می شود.

7- تعداد سوالات آزمون 25 عدد می باشد که به صورت تستی بوده و به هر شرکت کننده تعداد 20 سوال تستی از مبحث هفدهم مقررات ملی و 5 سوال تستی از نقشه های ایزومتریک داده می شود.

8- مدت زمان آزمون 50 دقیقه می باشد و حدنصاب قبولی 60 از 100 می باشد. آزمون دوره تاسیسات لوله کشی گاز کتاب باز بوده و دارای نمره منفی می باشد. نتایج آزمون ظرف مدت  یک هفته از طریق همان سامانه ثبت نام دواطلبان، قابل رویت خواهد بود.

تبصره 3: داطلبان در آزمون مربوطه، صرفا مجاز به استفاده از کتاب مبحث 17 مقررات ملی ساختمان و ماشین حساب می باشند.

تبصره 4: در صورت مردودی در آزمون فوق الذکر، دواطلبان می توانند حداکثر یک بار دیگر در آزمون مربوطه شرکت نماید.

تبصره 5: در صورت مردودی مجدد، داوطلب باید دوباره در دوره آموزشی تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها شرکت نماید.

9- به همراه آوردن هرگونه لب تاپ، تبلت، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دوربین عکاسی در جلسه آزمون اکیداً ممنوع بوده و داوطلبان صرفا مجاز به استفاده از کتاب مبحث 17 مقررات ملی ساختمان و ماشین حساب می باشند.

10- کلیه شرکت کنندگان در آزمون هنگام مراجعه باید کارت عضویت نظام مهندسی و کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و این کارت ها توسط مرکز آزمون چک خواهد شد.

11- نتایج مکتوب آزمون های برگزار شده ظرف مدت حداکثر دو هفته از تاریخ آزمون برای اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال خواهد شد و متقاضیان می توانند جهت پیگیری ادامه مراحل به سازمان مربوطه مراجعه نمایند.

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir