محل برگزاری کلاسها: نمایشگاه بین المللی تهران

 ردیف عنوان دوره آموزشی
مدت دوره
 روز
ساعت تاریخ برگزاري
ثبت نام
1 مدیریت واکنش در شرایط اظطراری
4
يکشنبه
8:30-12
96/04/18
ثبت نام آنلاین
2
الزامات HSE پيمانكاران 
4
سه شنبه
13-16
96/04/27
3
مبانی حریق
4
یکشنبه
13-16
963/04/25
4 آشنايي با وسايل حفاظت فردي-نظم و انضباط كارگاهي
4
سه شنبه
8:30-12
96/04/20
5 كار در ارتفاع و داربست
4 سه شنبه
13-16
96/04/20
6
ایمنی در برق خدماتی
4 یکشنبه
8:30-12
96/04/25
7 كمكهاي اوليه
4
سه شنبه
13-16
96/04/18
 8 مقررات واصول و حوادث ناشی از کار HSE
4
 سه شنبه
 8/30-13  96/04/27
 مجموع ساعات
32
شهريه کل دوره: 290،000 تومان  
 لطفاً جهت مشاهده سرفصل هر دوره بر روی دوره موردنظر کلیک نمایید