درباره ما 

ما در جهانی که فعالیت های اقتصادی و تجاری در مقیاس جهانی است زندگی می کنیم. مرزهای کسب و کار از سطح ملی فراتر رفته وتابع نظام های اقتصادی و تجاری  بین المللی گردیده است که بی تردید حضور در این محیط کار جدید نیازمند دانش و مهارت  و آگاهی کامل از روند تجارت بین المللی است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که اغلب کشورهای موفق در عرصه تجارت، توجه زیادی به امر آموزش تجارت خارجی معطوف کرده اند، چون اجرای این آموزش ها علاوه بر ایجاد اشتغال موجب ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی شاغل دربنگاههای اقتصادی کشور خواهد گردید  .

  بدون شک یکی از مهم ترین ارکان توسعه تجارت در سطح ملی و بین المللی ، توجه به برگزاری نمایشگاهها در سطح کشور می باشد.

مرکز آموزش صنعت نمایشگاهی که با همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان جهاددانشگاهی تهران شکل گرفته است ، در تلاش است تا با ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی در زمینه صنعت نمایشگاهی و زمینه های مرتبط با ان مانند بازرگانی داخلی و خارجی ، زمینه رشد و ارتقاء صنعت و اقتصاد کشور را در راستای نیل اقتصاد مقاومتی فراهم نماید.

جهت دريافت دفترچه نظام آموزش و توسعه توانمندي هاي حرفه اي صنعت نمايشگاهي بر روي لينك زير كليك نماييد.

 نظام آموزش و توسعه توانمندي هاي حرفه اي صنعت نمايشگاهي كشور