غرفه سازان   

غرفه سازان، به اشخاص حقيقي و يا حقوقي اطلاق مي‌شود كه توسط مجریان نمایشگاهی یا مشارکت‌ کنندگان در نمايشگاه‌ها جهت ساخت‌ و ساز غرف مربوطه انتخاب گردیده و موظف به رعايت كليه قوانين و مقررات غرفه‌آرايي مي‌باشند.