صدور گواهینامه و امتیازات  

1.  در پايان دوره‌هاي آموزشي آزمون برگزار مي‌شود و مطابق با امتياز کسب‌شده و امتياز دوره آموزشي به افراد گواهينامه اعطا مي‌گردد. اشخاص حقیقی و حقوقي بعد از گذراندن دوره‌هاي آموزشي منطبق با اين آيين‌نامه حائز دريافت كارت صلاحيت حرفه‌اي خواهند شد.

2.  گواهينامه مدركي است كه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه به‌منظور اعلام صلاحيت مجريان، مراكز، غرفه سازها و مشاركت‌كنندگان به مخاطبان توسط مجری ذیصلاح آموزشی اعطا مي‌گردد. اين گواهينامه به‌منزله داشتن صلاحیت علمی و مهارتی جهت مشاركت در فعاليت های صنعت نمايشگاهي است و مدت اعتبار آن دو سال می باشد.

3.  جهت ارزیابی آموزشی علمی و حرفه ای هر يك از گروه‌هاي هدف در صنعت نمايشگاهي نظام رتبه بندی و امتیاز دهی در سه سطح برقرار خواهد گردید.

4.  سقف امتیازات جهت گروه های مختلف مخاطبان و نیز امتیاز دوره ها توسط کمیته علمی تعیین و اعلام خواهد گردید.

بر اساس مراحل مذكور، گواهينامه‌ها نيز 3 نوع مي‌باشند:

نوع اول- گواهينامه دوره‌هاي آموزشي عمومي

نوع دوم- گواهينامه دوره‌هاي تخصصي - حرفه‌اي

نوع سوم- گواهينامه دوره‌هاي تكميلي

اشخاص حقیقی و حقوقي بعد از گذراندن دوره‌هاي آموزشي منطبق با اين آيين‌نامه حائز دريافت كارت صلاحيت حرفه‌اي مي‌باشند.