شرایط ثبت نام

    کلیه مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی که دارای شماره ID مربوطه میباشند می توانند مطابق بخش نامه های اعلام شده از سوی دانشگاه دوره را گذرانده و در پایان گواهی نامه جهاد را دریافت کرده و مراحل ارتقاء را طی نمایند


اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021