روانشناسی آموزشی

 

بسیاری از متخصصین فعال در حوزه آموزش مشکلات اساسی در تفهیم مطالب به جامعه هدف خود دارند. یکی از مهمترین مسائلی که می بایست در مباحث آموزشی و نیز طراحی یک سیستم آموزشی مورد دقت نظر قرار گیرد درک سنی، عقلی و شعوری جامعه هدف است. مطمئنا اشخاص با سنین مختلف، تفاوت های فکری و عقلی فراوان دارند. این مسئله ما را وادار می سازد تا با مقوله ای به نام روانشناسی آموزشی مواجه گردیم. بدین معنا که می بایست هر مسئله و بحثی را متناسب با سن و فهم جامعه هدف مطرح نموده و از هر سنی انتظار خاص خود را داشته باشیم.

 

اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021