مهارت های چندگانه

تعليم و تربيت از جمله پديده هاي اجتماعي است که همکاري بيدريغ آحاد جامعه را ايجاب مِي کند. هر انساني به عنوان يک فرد از جامعه امروز حق دارد که از تربيت مناسب و متناسب با نيازهاي فردي و اجتماعي جامعه‌اي که در آن زندگي مي کند، بهره‌مند گردد. همچنین براي توسعه همه جانبه نيازمند تربيت فراگيراني هستيم که خلاق، ژر‌ف‌انديش، جستجوگر، پرسشگر و ... باشند. در این راستا شناخت روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادي و سیاسی هر جامعه به منظور روشن ساختن چشم اندازها و دورنماهای سیاستگذاری و آینده‌نگری علمی الزامی است.

از نظر جامعه‌‌ ‌شناختي، رابطه نظام آموزشي با توسعه از آن جهت قابل بررسی است که توسعه واقعیتی است فراهم آمده از مجموعه کنشهای عقلانی و منطقی افراد جامعه و در این میان آموزش عامل بسیار مهمی است که به وسیله آن می توان به عقلانی کردن اعمال و بهینه کردن رفتار انسانها پرداخت و از دستاوردهای علمی و فرهنگی بشر در طول تاریخ استفاده کرد.همچنین در این ارتباط باید به ساختار آموزشی و نوع نظام‌های آموزشی نیز توجه کرد، نظام آموزشی در هر کشور می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازدهی آموزشی آن کشور داشته باشد؛ چرا که این نظامها با بکارگیری برنامه، اهداف، اصول و سیاستهای آموزشی مختلف، تأثیر متفاوتی از خود به جای می گذارند . بدین ترتیب آموزش و پرورش مناسب مهم‌ترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و سطوح مختلف توسعه نیز به نوبه خود منجر به توسعه آموزش و پرورش مي‌گردند.

 

اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021