آموزش ترکیبی مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی-محتوای الکترونیکی

با توجه به تعداد زیاد مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی و پراکندگی جغرافیایی آنان در استان های سراسر کشور، اجرای دوره های آموزش ترکیبی متشکل از کلاس حضوری و مجموعه آموزش های مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از آموزش ترکیبی برای آموزش مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی باعث می شود تا این دانشگاه بتواند از ابزارها و روش های جدید آموزشی برای ارائه این آموزش ها بهره مند شود.

محتوی الکترونیکی این دوره شامل مجموعه دروس ذیل میباشد که پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری خود از طریق سایت آموزش الکترونیکی به آدرس www.cel.irtot.ir قابل دسترسی می باشد.

عنوان  

 محتوا

زمان  

 نظام های آموزشی
 نظام آموزش مهارتی
1
نظام آموزش نظری
1
مهارت های تدریس   
 شیوه و فنون تدریس
1
مهارت های سنجش و ارزیابی
1
 کیفیت آموزشی تدریس
1
 روانشناسی آموزشی
 رفتار و روابط انسانی 1
 فن برقراری ارتباط 1

 

دروس الکترونیکی فوق به شکل تعاملی و بر مبنای آموزش برنامه ریزی شده طراحی گردیده و پس از ورود شما به سایت در مدت زمان معین به دفعات نامحدود قابل استفاده می باشد.

اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021