آموزش ترکیبی مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی-کتاب و جزوه

با توجه به تعداد زیاد مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی و پراکندگی جغرافیایی آنان در استان های سراسر کشور، اجرای دوره های آموزش ترکیبی متشکل از کلاس حضوری و مجموعه آموزش های مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از آموزش ترکیبی برای آموزش مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی باعث می شود تا این دانشگاه بتواند از ابزارها و روش های جدید آموزشی برای ارائه این آموزش ها بهره مند شود.

محتوی کتبی این مجموعه در قالب کتب آموزشی با محتوی عناوین ذیل به کمک اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی آماده گردیده که به عنوان بخشی از بسته اموزشی دوره می باشد.

عنوان  

 محتوا

زمان  

مهارت های تدریس   
 شیوه و فنون تدریس
1
مهارت های سنجش و ارزیابی
1
 کیفیت آموزشی تدریس
1
مهارت های چهارگانه
 فرهنگی، اعتقادی 1
اجتماعی  1
سیاسی  1
 امنیتی 1

 

این بسته شامل 3 عدد کتاب در قطع رحلی تقریباً هر یک بالغ بر 130 صفحه می باشد.

اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021