آموزش ترکیبی مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی- کلاس حضوری

با توجه به تعداد زیاد مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی و پراکندگی جغرافیایی آنان در استان های سراسر کشور، اجرای دوره های آموزش ترکیبی متشکل از کلاس حضوری و مجموعه آموزش های مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از آموزش ترکیبی برای آموزش مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی باعث می شود تا این دانشگاه بتواند از ابزارها و روش های جدید آموزشی برای ارائه این آموزش ها بهره مند شود.

کلاس حضوری این مجموعه شامل بخش مهارت های تدریس میباشد که در قالب جدول ذیل ارائه می گردد.

عنوان  

 محتوا

زمان  

مهارت های تدریس   
 شیوه و فنون تدریس
3
مهارت های سنجش و ارزیابی
3
 کیفیت آموزشی تدریس
2

 

کلاس حضوری در قالب یک روز آموزش ( 8 ساعت ) بهمراه پذیرایی شامل ناهار و دو میان وعده روزانه برگزار میگردد.

اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021