مركز شماره 3 (مركز آموزشهاي هنر و معماری):

 
  آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 
   تلفن:   45 55 47 66 021
 
   فکس:  45 55 47 66 021

 
j @jtacnews

مركز شماره 3 (مركز آموزشهاي هنر و معماری):


اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir