آشنایی با ویژگی ها و مشخصات دوره های آموزشی و قوانين آموزشي مركز هنر و معماري سازمان جهاددانشگاهي تهران


اكثر رشته ها به دو دوره مقدماتی (عمومی) و پیشرفته (تخصصی) تقسیم می شوند که هنرجویان هر رشته ابتدا دروس دوره مقدماتی و سپس دوره پیشرفته را طی خواهند نمود.

ترم های تحصیلی به صورت فصلی (سه ماهه) بوده و هر درس 10 جلسه تشکیل می شود.

هر یک از کلاس های آموزشی یک روز در هفته تشکیل می گردد. (مگر در موارد خاص که از طرف استاد مربوطه یا دفتر آموزش اعلام می شود.)

حداقل نمره قبولی در هر درس 60 از 100 می باشد.

هنرجو در طول مدت تحصیلی فقط می تواند از یک ترم مرخصی تحصیلی استفاده نماید و بیش از یک ترم غیبت محسوب شده، به ازای هر ترم شهریه ثابت مجدد دریافت می گردد.

هنرجویی که بیش از یک پنجم تعداد جلسات کلاسی غیبت داشته باشد از درس مربوطه حذف می گردد و باید ثبت نام مجدد داشته باشد.

 


اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir