گواهینامه

             
پس از گذراندن یک دوره به طور کامل و کسب نمره قبولی در تمامی دروس گواهی پایان دوره به هنرجو ارائه خواهد شد. 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir