معماري و دكوراسيون داخلي

 ردیف
عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 روز ساعت
 ترم اول
مباني هنرهاي تجسمي (فرم)
A آقای شمس
سه شنبه
15-19
ثبت نام آنلاين

 
 
 
 
4.900.000
هندسه ترسيم فني
A
آقای شاه محمدی
دوشنبه
12-16
 4.900.000
طراحي مقدماتي A آقای رفعتی
دوشنبه
8-12
4.900.000
 ترم دوم
مباني هنرهاي تجسمي (رنگ)
 A آقای شمس
دوشنبه
8-12
 4.900.000
طراحی پیشرفته
A آقای رفعتی
دوشنبه
12-16
4.900.000
شناخت مواد و مصالح
A
آقای صباحی
سه شنبه
15-19
4.900.000
 ترم سوم
طراحی پیشرفته
B
خانم ساعدی
دوشنبه
14-18
4.900.000
نقشه کشی ساختمان
A خانم فردپور
دوشنبه
9-14
6.150.000
کارگاه دکور1 (چوب و فراورده های چوبی )
A
آقای رسولی 
سه شنبه 
14-19
6.150.000
طراحی پیشرفته
B
خانم ساعدی
شنبه
15-19
4.900.000
نقشه کشی ساختمان
B
آقای صدیق پور
سه شنبه
14-19
6.150.000
کارگاه دکور1 (چوب و فراورده های چوبی )
B
آقای رسولی
سه شنبه
9-14
6.150.000
ترم چهارم 
خلاقیت در طراحی
A
خانم علیپوریان
دوشنبه
8-12
 4.900.000
کارگاه کامپیوتر مقدماتی (Autocad)
 A آقای ناصری
 شنبه
15-19
 4.900.000
مهندسی فاکتورهای انسانی (ارکونومی و آنتروپومتری )
 A آقای دکتر شمس
شنبه
11-15 4.900.000
 ترم پنجم
کارگاه دکور 3(رنگ وپتینه)
A آقای گلمرادی
پنجشنبه
8-13
6.150.000
سبک شناسی
A
آقای شمس
دوشنبه
12-16
4.900.000
كارگاه كامپيوتر مقدماتی
A آقای ناصری
دوشنبه
16-20
4.900.000
 ترم ششم
کارگاه نورپردازی
A آقای شمس
دوشنبه
16-19
3.750.000
حجم وماکت
A آقای شادپور
دوشنبه
12-17
6.150.000
پروژه نهایی
A آقای شمس
شنبه
8-13
7.400.000
   شهريه ثابت هر ترم: 1،100،000 ريال
   شروع دوره: 98/01/24

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir