معماري و دكوراسيون داخلي

 ردیف
عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 روز ساعت
 ترم اول
مباني هنرهاي تجسمي (فرم)
A آقای مهندس صالحی
دوشنبه
9-13
ثبت نام آنلاين

 
 
 
 
4.900.000
هندسه ترسيم فني
A
آقای مهندس        شاه محمدی
يكشنبه
8-12
 4.900.000
طراحي مقدماتي A
خانم مهندس ساعدي
دوشنبه
13-17
4.900.000
 ترم دوم
مباني هنرهاي تجسمي (رنگ)
 A خانم مهندس علیپوریان
شنبه
8-12
 4.900.000
طراحی پیشرفته
A آقای مهندس رفعتی
دوشنبه
8-12
4.900.000
شناخت مواد و مصالح
A
آقای مهندس صباحی
دوشنبه
13-17
4.900.000
 ترم سوم
خلاقیت A آقای دکتر سجادی
سه شنبه
14-18
4.900.000
نقشه کشی ساختمان
A آقای مهندس عرفانیان
دوشنبه
9-14
6.150.000
کارگاه دکور1 (چوب و فراورده های چوبی )
A
آقای رسولی 
سه شنبه 
9-14
6.150.000
ترم چهارم
اسکیس و راندو
C
خانم مهندس ساعدی
دوشنبه
12-16
4.900.000
 اسكيس و راندو
A
آقاي مهندس رفعتي
دوشنبه
 12-16  
کارگاه کامپیوتر مقدماتی
A
آقای مهندس ناصری
شنبه
12-16
4.900.000
مهندسی فاکتورهای انسانی(ارگونومی و آنتروپومتری)
A آقای دکتر شمس
 شنبه
12-16
4.900.000
ترم چهارم 
اسکیس و راندو
D
خانم مهندس ساعدی
شنبه
16-19.30  4.900.000
 اسكيس و راندو
 B  آقاي مهندس رفعتي
 دوشنبه  16-20  
کارگاه کامپیوتر مقدماتی
B آقای مهندس ناصری
 شنبه
8-12
 4.900.000
مهندسی فاکتورهای انسانی (ارکونومی و آنتروپومتری )
 B آقای دکتر شمس
شنبه
12-16 4.900.000
 ترم پنجم
کارگاه دکور 2
A آقای دکتر داورزنی
دوشنبه
8-13
6.150.000
سبک شناسی
A
خانم دکتر سجادی
دوشنبه
13-17
4.900.000
كارگاه كامپيوتر پیشرفته
A آقای مهندس احمدی
شنبه
16-19.30
4.900.000
پروژه نهایی
A آقای دکتر سجادی
سه شنبه
9-14 7.400.000
   شهريه ثابت هر ترم: 1،100،000 ريال
   شروع دوره: 98/04/22

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir