معماري و دكوراسيون داخلي

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 روز ساعت

ترم 1
 

مبان هنرهاي تجسمي (فرم)
A
آقاي شمس
 دوشنبه 8-11
 3.800.000 ثبت نام آنلاين
مباني هنرهاي تجسمي (فرم)
B آقاي شمس
دوشنبه 16-19 3.800.000
هندسه ترسيم فني
A
آقاي عرفانيان
دوشنبه 11-15  3.800.000
هندسه ترسيم فني
B آقاي شاه محمدي
يكشنبه 15-19 3.800.000
طراحي مقدماتي A آقاي رفعتي
دوشنبه 11-15 3.800.000
طراحي مقدماتي
B
آقاي رفعتي
دوشنبه 15-19 3.800.000
مباني هنرهاي تجسمي (رنگ)
 A خانم عليپوريان
 دوشنبه 8-11  2.900.000
مباني هنرهاي تجسمي (رنگ)
B
خانم نصر
 سه شنبه
 12-15 2.900.000
شناخت مواد و مصالح A آقاي صباحي سه شنبه 15-19 3.800.000
  شناخت مواد و مصالح
 B  آقاي شجاعي
دوشنبه 10-14 3.800.000

نقشه كشي 1 (عمومي و ساختمان) A آقاي صديق پور سه شنبه
16-19/30 3.800.000

اسكيس و راندو A آقاي عرفانيان
دوشنبه 15-19 3.800.000

كارگاه مواد و روش هاي ساخت 1 A آقاي رسولي سه شنبه 12-16 3.800.000

كارگاه نورپردازي A آقاي شمس
دوشنبه 11-13 1.900.000

نقشه كشي 2 A آقاي عرفانيان
يكشنبه
11-15
3.800.000

كارگاه مواد و روش هاي ساخت 2 A آقاي شجاعي دوشنبه 14-18
3.800.0000

 طراحي معماري
A
آقاي لطف محمدي
سه شنبه
12-16  3.800.000

مهندسي فاكتورهاي انساني
 A آقاي صفاكار
شنبه 15-19  3.800.000

كارگاه مواد و روش هاي ساخت 3
 A خانم امينيان
سه شنبه
8-12  3.800.000
  پروژه نهايي
A آقاي شمس
دوشنبه 13-16 3.800.000

كارگاه كامپيوتر 1- اتوكد
A
آقاي ناصري
دوشنبه
11-15 3.800.000

كارگاه كامپيوتر 2  - 3D
A آقاي احمدي
دوشنبه 15-19 3.800.000
 
   حجم و ماكت
A آقاي سجادي
سه شنبه
15-19 3.800.000
 
  خلاقيت
A آقاي شجاعي
دوشنبه
8-11 2.900.000
 
  متره و برآورد
A آقاي لطف محمدي
سه شنبه
16-18 1.900.000  
 شهريه ثابت هر ترم: 840،000 ريال
 شروع دوره: 1397/10/01

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews