معماري و دكوراسيون داخلي

 ردیف
عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 روز ساعت
 ترم اول گروه A
مباني هنرهاي تجسمي (فرم)
A   مهندس صالحی
دوشنبه
8-12
ثبت نام آنلاين

 
 
 
 
4.900.000
هندسه ترسيم فني
A
  مهندس شاه محمدی
يكشنبه
9-13  4.900.000
طراحي مقدماتي A
مهندس رفعتی
دوشنبه
16-20 4.900.000
 
 
  ترم اول گروه B
مبانی هنرهای تجسمی
 B مهندس صالحی
 دوشنبه 16-20
4.900.000
 هندسه ترسیم فنی
B
مهندس احمدی
پنجشنبه
13-17
4.900.000
 طراحی مقدماتی
B
مهندس احمدی
 پنجشنبه 9-13
4.900.000
 ترم دوم
مباني هنرهاي تجسمي (رنگ)
 A مهندس صالحي
دوشنبه
12-16
 4.900.000
طراحی پیشرفته
A مهندس روشن فر
دوشنبه
8-12
4.900.000
شناخت مواد و مصالح
A
مهندس صباحي
سه شنبه
15-19
4.900.000
ترم چهارم
 اسكيس و راندو
A
مهندس روشن فر
دوشنبه
12-16
4.900.000
کارگاه کامپیوتر مقدماتی
A
مهندس احمدي
دوشنبه
16-20
4.900.000
مهندسی فاکتورهای انسانی(ارگونومی و آنتروپومتری)
A مهندس اريسيان
سه شنبه
15-19
4.900.000
ترم پنجم
کارگاه دکور 2
D
دكتر داورزني
دوشنبه
9-13
6.150.000
سبک شناسی
B مهندس سجادي
دوشنبه
14-18
 4.900.000
کارگاه کامپیوتر پیشرفته(3DMAX)
 B دكتر ناصري
شنبه
13-17
4.900.000
ترم ششم
حجم و ماکت
A دكتر سجادي
يكشنبه
12-17
6.150.000
نورپرردازی
A
مهندس ارجمند
يكشنبه
17-20
4.900.000
کارگاه دکور 3( پتینه)
A مهندس بيداربخت
پنجشنبه
9-14
6.150.000
ترم هفتم
پروژه نهايي
A دكتر سجادي
يكشنبه
8-12
7.400.000
پروژه نهايي
 B دكتر ناصري
 شنبه 8-12
 
   شهريه ثابت هر ترم صد و ده هزار تومان
   شروع دوره: 98/07/13

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir