الگوسازی و دوخت (خياطي) 

 واژه لباس در فارسی تداعی گر پوشاک و تن پوش  بوده که برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغيير شکل آن به نحوی زيبا به کار می رود و به عبارتی (لباس هر انسانی نشانه شخصيت وجودی اوست.) رشته الگوسازي زير گروه  زمينه خدمات و گروه پوشاک در رشته های مهارتی می باشد كه هنرجويان پس از اتمام دوره تحصيلی در اين رشته و اخذ گواهينامه پايان دوره  به آسانی جذب بازار کار مي شوند.

عنوان دروس، شهريه و مراحل ثبت نام

برنامه کلاسها و ثبت نام

عنوان و هزينه دروس 
برنامه آموزشي الگو و دوخت (خياطي) - پائيز 1397
مراحل ثبت نام
برنامه ژوژمان الگوسازی و دوخت (خياطي) - پاییز1397
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews