الگوسازی و دوخت (خياطي) 

 واژه لباس در فارسی تداعی گر پوشاک و تن پوش  بوده که برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغيير شکل آن به نحوی زيبا به کار می رود و به عبارتی (لباس هر انسانی نشانه شخصيت وجودی اوست.) رشته الگوسازي زير گروه  زمينه خدمات و گروه پوشاک در رشته های مهارتی می باشد كه هنرجويان پس از اتمام دوره تحصيلی در اين رشته و اخذ گواهينامه پايان دوره  به آسانی جذب بازار کار مي شوند.

عنوان دروس، شهريه و مراحل ثبت نام

برنامه کلاسها و ثبت نام

عنوان و هزينه دروس 
برنامه آموزشي الگو و دوخت (خياطي) -پاییز  1398
مراحل ثبت نام
برنامه ژوژمان الگوسازی و دوخت (خياطي) -تابستان 1398
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir