دوخت سنتي

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1 دوخت سنتي 1
 A خانم یاحقی
سه شنبه
14-18
4.700.000
 ثبت نام آنلاین
2
 دوخت سنتي 4
 B خانم ياحقي
یکشنبه
8-12

4.700.000
3
دوخت سنتی 1
B
خانم اکبری
دوشنبه
 8-12 4.700.0000
 
  شهریه ثابت هر ترم : 1.100.000 ریال

شروع دوره: 1398/07/13

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir