طراحی لباس 

يکی از ديداري­ ترين و در عين حال زنده­ ترين نمونه­ های حيات فرهنگی يک جامعه پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است.تاريخ پوشاک ايران به دليل گستردگی در طرح و نوع رنگ بسيار زيبا بوده و گويای هنر ايرانيان است. با توجه به لزوم ارتقای سطح کيفی و کمی طراحی و توليد لباس در کشور تربيت نيروی انسانی کارشناس  و کارآمد مورد نياز کارخانجات و واحدهای توليدی پوشاک امری بسيار ضروری است.رشته طراحی لباس يکی از رشته­ های کاربردی است و هدف آن تربيت افرادی است که با در نظر گرفتن نيازهای طراحی و بهره ­گيری از ماشين آلات موجود بتوانند نيازهای طراحی لباس، طراحی الگو، برش و دوخت را در توليد برطرف سازند.

عنوان دروس، شهريه و مراحل ثبت نام

برنامه کلاسها و ثبت نام

عنوان و هزينه دروس
برنامه آموزشي طراحي لباس - تابستان  1398
مراحل ثبت نام
برنامه ژوژمان طراحی لباس -  بهار 1398
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir