طراحی لباس

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

مباني هنرهای تجسمی و طراحي پايه
A خانم نصر
يكشنبه
8-11
2.900.000
ثبت نام آنلاین 

 

مباني هنرهای تجسمی و طراحي پايه
B خانم نصر
پنجشنبه
12-15 2.900.000

مباني عناصر بصري و رنگ
 A خانم نصر
سه شنبه
8-12
 3،800،000

مباني عناصر بصري و رنگ
B خانم نصر
پنجشنبه 8-12  3.800.000

طراحی اندام 1
A
خانم صفري
سه شنبه 12-15 2.900.000

طراحی اندام 1
B
خانم مسرور
پنجشنبه
12-16
3.800.000

طراحي پايه
A
خانم رضواني
سه شنبه 15-18
2.900.000

طراحي پايه
B خانم فرتاش مهر
پنجشنبه
15-18 2،900،000

 Corel طراحی لباس
 A خانم آرین
يكشنبه
8-12
3.800.000

 Corel طراحی لباس  B خانم آرین
يكشنبه
12-16
3.800.000
  corel طراحي لباس
C خانم آرين
شنبه 16-19 3.800.000
  تصويرسازي 1
 A خانم مسرور
پنجشنبه
11-14
2.900.000
   تصويرسازي 1
 B  خانم رزمجو
سه شنبه 13-16
2.900.000
   تصويرسازي 1
C خانم مسرور
پنجشنبه 14-17 2.900.000
   اندام 2
 A  خانم مسرور
 پنجشنبه 9-11 1.900.000
   اندام 2
B
 خانم صفري
سه شنبه
10-12 1.900.000
   اندام 2
C
 خانم غيورزاده
 يكشنبه 16-18 1.900.000


خلاقيت در طراحي
 A خانم غيورزاده
شنبه 9-12  2،900،000
   خلاقيت در طراحي
B خانم غيورزاده
شنبه 12-15 2.900.000
  تصويرسازي2
A
خانم كاظمي
پنجشنبه
9-12  2.900.000
   تصويرسازي2 B
 خانم كاظمي
 پنجشنبه 12-15
2.900.000

فتوشاپ طراحي لباس
 A خانم آرين
شنبه
8-12
3.800.000

 فتوشاپ طراحي لباس
B خانم آرين
 شنبه
12-16  3.800.000

طراحي لباس با استفاده از المان هاي ايراني و خارجي
A
خانم غيورزاده
 شنبه
15-18 3.800.000

پروژه
 A خانم بلوچي
 شنبه 16-19   2.900.000

تخصصي آزاد طراحي لباس تئاتر
A
خانم غيورزاده
دو شنبه
9-12  2.900.000
 شهریه ثابت هر ترم: 840،000 ریال
شروع دوره:  97/10/01

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews