طراحی لباس

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
ترم اولمباني هنرهای تجسمی
A خانم نصر یکشنبه 8-11 3.750.000
ثبت نام آنلاین 

 

 
 
 
 
 
 
مبانی رنگ
A خانم نصر یکشنبه 11-15
4.900.000
طراحی اندام 1
 A خانم صفری یکشنبه 15-18 3.750.000
طراحی پایه
A خانم فرتاش مهر سه شنبه 14-17 3.750.000
مبانی هنرهای تجسمی
B خانم نصر پنجشنبه 8-11 3.750.000
مبانی رنگ
B خانم نصر پنجشنبه 11-15 4.900.000
طراحي پايه
B خانم رضوانی فر
شنبه 9-12 3.750.000
طراحی اندام 1
B خانم کاظمی
پنجشنبه
15-18
3،750،000

   


دوم دوم             


 
 
 
 
 
طراحی اندام 2
 A خانم صفری
یکشنبه
12-15
3.750.000
تصویر سازی 1
 A خانم کاظمی
پنجشنبه
12-15
3.750.000
Corel
A
خانم آرین
یکشنبه
15-19
4.900.000
طراحی اندام 2
B خانم بلوچی
سه شنبه
12-15 3.750.000
 تصويرسازي 1
 B خانم تقی زاده
پنجشنبه
9-12
3.750.000
Corel
B خانم آرین
سه شنبه
8-12
4.900.000
ورک شاپ اجزای لباس
سه جلسه آخر طراحی اندام 2

 
 
خلاقیت
A
خانم بلوچی
سه شنبه
9-12
3.750.000
فتوشاپ
A
خانم آرین
سه شنبه
12-16
4.900.000
تصویر سازی 2
 A خانم تقی زاده
پنجشنبه
12-15
 3،750،000
کاربرد خطوط A خانم غیورزاده
یکشنبه
13-16
3.750.000
illustrator A خانم آرین
یکشنبه
9-12
3.750.000
تاریخ لباس ایران A خانم غیورزاده
یکشنبه
16-18
2.450.000
کاربرد خطوط B خانم غیورزاده
سه شنبه
13-16
3.750.000
illustrator B خانم آرین
یکشنبه
12-15
3.750.000
  تاریخ لباس ایران B خانم غیورزاده
سه شنبه
16-18
2.450.000
کاربرد خطوط
C خانم مسرور
سه شنبه
13-16 3.750.000
Illustrator 
C خانم آرین 
سه شنبه 
16-19
3.750.000
تاریخ لباس ایران
C
خانم مسرور 
سه شنبه 
11-13
2.450.000
پارچه سازی
A خانم مسرور 
سه شنبه 
8-11
3.750.000
 شهریه ثابت هر ترم: ،1،100،000ریال
شروع دوره:  98/04/22

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir