عنوان دروس، شهريه و شرايط ثبت نام طراحی و نقاشی 

استادان و هنرمندان نقاشی بر خلاف نظر افرادی که نقاشی را فتوکپی طبيعت می‌دانند، معتقدند که نقاشی هنری است که در پيوند با انديشه، جهان‌بينی و شرایط حاکم بر جامعه شکل می‌گيرد و معنا و مفهوم پيدا می‌کند و نهايتاً در غالب تصوير بيان می‌گردد.

عنوان دروس، شهريه و مراحل ثبت نام

برنامه کلاسها

عنوان و هزينه دروس
برنامه آموزشي طراحي و نقاشي- پاییز 1398
مراحل ثبت نام
برنامه ژوژمان طراحی و نقاشی-تابستان 1398
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir