طراحی و نقاشی

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

مباني 1 طراحي و نقاشي
A
خانم حقاني
يكشنبه 16-19
3،800،000
ثبت نام آنلاین 

 

 طراحي 1  A
آقاي صانعي
يكشنبه 12-16
2،900،000

طراحي 2

A
آقاي شعباني
پنجشنبه 9-12 2،900،000

مباني 2 طراحي و نقاشي A
آقاي تقوي
پنجشنبه 12-16 3،800،000

طراحي 3
 A آقاي شعباني
پنجشنبه 12-15 2،900،000

نقاشي 1
A آقای تقوي
پنجشنبه 8-12 3،800،000

هنر در تاريخ
A خانم فرتاش مهر
يكشنبه 14-16  1.900.000

آشنايي با هنر ايران
 A خانم فرتاش مهر
يكشنبه
16-18
1،900،000 

طراحي 4
 A آقاي شيراحمدي
يكشنبه 12-15 2،900،000

 نقاشي 2
 A آقاي شيراحمدي
يكشنبه 8-12 3.450.000
 شهریه ثابت هر ترم: 840،000 ریال
شروع دوره:  1397/10/01

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews