طراحی و نقاشی

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 مباني 1 طراحي و نقاشي
A
آقای تقوی
پنجشنبه  8-12 4.900.000 ثبت نام آنلاین 

 
2  طراحي 1  A
آقای شعبانی
پنجشنبه  13-16 3.750.000
3

طراحي 2

A
آقای پورنظرعلی
یکشنبه  9-12 3.750.000
4 مباني 2  نقاشي A
خانم یاحقی
یکشنبه  12-16 4.900.000
5 طراحي 3
 A آقای شعبانی
پنجشنبه  10-13
3.750.000
6 نقاشي 1
A آقای تقوی
پنجشنبه
13-17 4.900.000
7 هنر در تاريخ
A خانم فرتاش مهر  پنجشنبه 8-10
 2.450.000
 شهریه ثابت هر ترم: 1.100.000 ریال
شروع دوره:  1398/07/13

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir