طراحی و نقاشی

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 مباني 1 طراحي و نقاشي
A
خانم یاحقی
یکشنبه  12-16 4.900.000 ثبت نام آنلاین 

 
2  طراحي 1  A
خانم یاحقی
یکشنبه  9-12 3.750.000
3

طراحي 2

A
آقای شعبانی
پنجشنبه  12-15 3.750.000
4 مباني 2  نقاشي A
آقای تقوی
پنجشنبه  8-12 4.900.000
5 طراحي 3
 A آقای پورنظرعلی
دوشنبه  10-13
3.750.000
6 نقاشي 1
A خانم یاحقی
دوشنبه
13-17 4.900.000
7 هنر در تاريخ
A خانم فرتاش مهر  دوشنبه 8-10
 2.450.000
 8 طراحی 4
 A آقای شعبانی
پنجشنبه
9-12
3.750.000
 
9
 نقاشی 1
A
 آقای تقوی
 پنجشنبه 12-16
4.900.000
 
10
 آشنایی با هنر ایران
A
 خانم فرتاش مهر
 یکشنبه 14-16
2.450.000
 
 شهریه ثابت هر ترم: 1.100.000 ریال
شروع دوره:  1398/04/22

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir