عکاسی ديجيتال

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

مباني هنرهاي تجسمي

A
خانم بهرام آباديان
چهارشنبه
15-18 ثبت نام آنلاین 

عكاسي ديجيتال 1
A
خانم شباني
چهارشنبه
12-15

فتوشاپ عكاسي1

A
آقاي فتحنايي
چهارشنبه
9-12

عكاسي ديجيتال 2
A
خانم كشوريان
دوشنبه
16-19

فتوشاپ عكاسي2 
 A خانم خادمي راد
دوشنبه 8-11

تركيب بندي و رنگ شناسي در عكاسي
 A آقاي صديق
دوشنبه 12-15

نورپردازي در عكاسي
A
خانم شباني
چهارشنبه 9-12

طراحي آلبوم ديجيتال
A آقاي قاسم احمد
يكشنبه 16-19

اقتصاد عكاسي
A
آقاي رحماني
يكشنبه 10-13

عرضه و فنون و نمايش عكس
A خانم بهرام اباديان
چهارشنبه 12-15

پروژه
A آقاي قاسم احمد
يكشنبه
13-16
شهريه ثابت هر ترم 840.000 ريال
شروع دوره:  1397/10/01

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews