عکاسی ديجيتال

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه 
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

فتوشاپ عکاسی 1

A
خانم تقی وند
چهارشنبه
12-15 3.750.000
ثبت نام آنلاین 
2
مبانی هنرهای تجسمی (رویکرد عکاسی)
A
خانم بهرام آبادیان
چهارشنبه
15-18  3.750.000
3

عکاسی دیجیتال 1

A
آقاي محمدخاني
چهارشنبه
9-12 3.750.000
  فتوشاپ عکاسی 1
 B خانم محمدخانی
چهارشنبه
15-18 3.750.000
   مبانی هنرهای تجسمی(رویکرد عکاسی)
 B

  3.750.000
   عکاسی دیجیتال 1
B
 آقای محمدخانی
 سه شنبه
 16-19 3.750.000
4
فتوشاپ عکاسی 2
A
آقای فتحنایی
چهارشنبه
9-12
 3.750.000
5
عکاسی دیجیتال 2
 A خانم شبانی
سه شنبه 12-15 3.750.000
6
تركيب بندي و رنگ شناسي در عكاسي
 A آقای زرینی
سه شنبه 16-19  4.500.000
شهريه ثابت هر ترم 1.100.000 ریال
شروع دوره:  1398/07/13

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir