ژوژمان گرافیک

 ردیف عنوان درس
گروه 
نام مدرس
زمان برگزاری
تاريخ

 روز ساعت
1

طراحي پايه 1 گرافيك

A
آقاي احمدي
یکشنبه
12:00 97/12/19
2
مباني هنرهاي تجسمي
 A آقای پورنظرعلی
یکشنبه
13:00
97/12/19
3 فتوشاپ  A
آقای اسلامی
یکشنبه 12:30 97/12/19
4
مبانی رنگ
A
آقای پور نظرعلی
یکشنبه
12:00 97/12/19
5 طراحي حروف
A
خانم نصر
یکشنبه
12:30 97/12/19
6
صفحه آرایی
A
خانم نصر
یکشنبه
13:30 97/12/19
7
پوستر
 A  آقای قادر
یکشنبه
10:30
 97/09/19  
8 عکاسی گرافیک
 A خانم شبانی
شنبه
11:00 97/12/18
9 کار آفرینی و مارکتینگ 
A
آقای قادر 
 یکشنبه
 11:30  97/12/19  

 


اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir