تربیت مربی هنر کودک

 کودک مثل آينه درخشانی است که هر چه ببيند، فوراً می‌گيرد و منعکس می‌کند. او مثل صفحه سپيدی است که هر آنچه بر آن بنويسی، درخود نگاه می‌دارد و چون خمير يا مومی است که در دستان مربی به هر گونه‌ای ساخته می‌شود. در واقع آنچه در کودکی به خردسال آموخته می‌شود، درست مثل نقشی که بر سنگی کنده شود، اثرش هميشه باقی می‌ماند. به همين منظور گروه تخصصي هنر جهاددانشگاهي با برخورداري از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي اقدام به تدوين و اجراي اين رشته در دوره مقدماتي و پيشرفته به صورت ترميك نموده است تا در اين مسير همراه مفيدي براي مخاطبان باشد.

عنوان دروس ، هزينه و مراحل ثبت نام

برنامه کلاسها و ثبت نام

عنوان و هزينه دروس
برنامه آموزشي تربيت مربي هنر كودك - پاییز 1398
مراحل ثبت نام
 ژوژمان تربیت مربی هنر کودک - تابستان 1398

 
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir