برنامه آموزشي تربیت مربی هنر کودک

1 تجزيه و تحليل هنر كودكان
A خانم مالمیر
چهارشنبه

14:00


ثبت نام آنلاين
2 بازيهاي رنگين،تفسير نقاشي
A
خانم داداشلو
چهارشنبه
13:00

3
تكنيكهاي جديد خلاقيت
A  خانم داداشلو
چهارشنبه 13:00
4
متدهاي جديد موسيقي
 A خانم مالمیر
چهارشنبه
14:00

5
 روان شناسي رشد كودك
 A  خانم داداشلو
چهارشنبه 13:00  
 6  آشنايي با نمايش خلاق كودك
A
خانم مالمیر
چهارشنبه
14:00
 

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews