برنامه آموزشي تربیت مربی هنر کودک

 ردیف
     عنوان                                    درس                                  
گروه 
 نام مدرس زمان ژوژمان
تاریخ ژوژمان  

     روز               
 ساعت                          
1398/07/03
   
 
1 تجزيه و تحليل هنر كودكان    
A خانم داداشلو

2 بازيهاي رنگين،تفسير نقاشي
A
خانم مالمیر(چهارشنبه ساعت: 14)

3
تكنيكهاي جديد خلاقيت
A خانم داداشلو
4
متدهاي جديد موسيقي
 A خانم مالمیر
5
 روان شناسي رشد كودك
 A خانم داداشلو
 6  آشنايي با نمايش خلاق كودك
A
خانم مالمبر


 
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir