خوشنويسي

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 خوشنويسي خط تحريري
A آقاي احمدزاده یکشنبه  16-19
3.100.000 ثبت نام آنلاین 
خوشنویسی خط نستعلیق    A آقای احمد زاده   یکشنبه    16-19  3.100.000
شروع دوره:  1398/07/13
 

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir