خوشنويسي

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 خوشنويسي خط تحريري
A آقاي احمدزاده پنجشنبه  16-19
3.100.000 ثبت نام آنلاین 
خوشنویسی خط نستعلیق    A آقای احمد زاده   پنجشنبه    16-19  3.100.000
شروع دوره:  1398/04/22
 

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir