سفالگری

سفالگری يکی از اولين و مهم ترين اختراع‌های ساخته شده توسط انسان است. سفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از اين طريق سفال می‌گويند. ساخت سفال در ايران دارای سابقه طولانی و درخشان است. با توجه به موقعيت جغرافيايي خاصی کشور ايران، که در محل تقاطع تمدن‌های باستانی و در مسيرهای کاروان‌های مهم واقع است، تقريبا در هر بخشی از ايران در زمان‌های مختلف درگير ساخت سفال بوده‌اند. به همين منظور گروه تخصصي هنر جهاددانشگاهي با برخورداري از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي اقدام به تدوين و اجراي اين رشته در دوره مقدماتي و پيشرفته به صورت ترميك نموده است تا در اين مسير همراه مفيدي براي مخاطبان باشد .

عنوان دروس ، هزينه و مراحل ثبت نام 

برنامه کلاسها و ثبت نام

عنوان و هزينه كلاس
برنامه آموزشی سفالگری - پائيز 1397
مراحل ثبت نام
برنامه ژوژمان سفالگری - پاییز 1397
اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews