سفالگری

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
مبانی سفال
A
خانم رسول زاده
شنبه  9-12
3.900.000
ثبت نام آنلاین 
2
کار با چرخ 1
A
خانم  ملك
شنبه
12-15 3.900.000
3
 نقش برجسته
A
خانم رسول زاده
دوشنبه
9-12 3.900.000
4
 کار با چرخ 2
A خانم ملک
دوشنبه 12-15 3.900.000
5
 حجم
A  خانم رسول زاده
سه شنبه
9-12
3.900.000
6
خلاقیت 
A
خانم رسول زاده 
سه شنبه 
12-15
3.900.000
شهریه ثابت: 1،100،000 ریال

شروع دوره:  98/07/13

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir