سفالگری

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
مبانی سفال
A
خانم رسول زاده
شنبه 9-12
3.000.000
ثبت نام آنلاین 
کار با چرخ 1
A
خانم  ملك
شنبه 12-15 3.000.000
 نقش برجسته
A
خانم رسول زاده
دوشنبه 9-12  3.000.000
 نقش برجسته
B
خانم رسول زاده
يكشنبه 9-12  3.800.000
كار با چرخ 2
A
خانم ملك
دوشنبه 12-15 3.000.000
 كار با چرخ 2
 B خانم ملك
يكشنبه 12-15 3.000.000  
قالبگيري
 A خانم رسول زاده
سه شنبه
9-12
3.000.000  
 چرخ 3
A
خانم ملك
سه شنبه
12-15 3.000.000
 
  چرخ آزاد
A خانم رسول زاده
چهارشنبه 9-12 3.000.000  
شروع دوره:  97/10/01

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews