سفالگری

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 مبانی سفال
A
خانم رسول زاده
يكشنبه 9-12
3.000.000
ثبت نام آنلاین 
2
کار با چرخ 1
A
خانم  ملك
يكشنبه 12-15 3.000.000
3
 نقش برجسته
A
خانم رسول زاده
دوشنبه 9-12  3.000.000
4
كار با چرخ 2
A
خانم ملك
سه شنبه 12-15 3.000.000
5
حجم
 A خانم رسول زاده
شنبه
9-12
3.000.000  
6
 خلاقيت A
 خانم رسول زاده
شنبه 12-15
3.000.000
 
شروع دوره:  97/07/07

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews