سفالگری

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
مبانی سفال
A
خانم رسول زاده
سه شنبه  9-12
3.900.000
ثبت نام آنلاین 
2
کار با چرخ 1
A
خانم  ملك
سه شنبه
12-15 3.900.000
3
 نقش برجسته
A
خانم رسول زاده
یکشنبه
9-12 3.900.000
4
 کار با چرخ 2
A خانم ملک
یکشنبه 12-15 3.900.000
5
 حجم
A  خانم رسول زاده
دوشنبه
9-12
3.900.000
6
خلاقیت 
A
خانم رسول زاده 
دوشنبه 
12-15
3.900.000
شهریه ثابت: 1،100،000 ریال

شروع دوره:  98/04/22

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir