سفالگری

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

مبانی سفال
A
خانم رسول زاده
چهارشنبه  9-12
3.900.000
ثبت نام آنلاین 

کار با چرخ 1
A
خانم  ملك
چهارشنبه
12-15 3.900.000

 نقش برجسته
A
خانم رسول زاده
شنبه
9-12 3.900.000

 کار با چرخ 2
A خانم رسول زاده
شنبه 12-15 3.900.000

 چرخ 3
A
خانم ملك
دوشنبه
9-12 3.900.000
  کاشی و قالب
A خانم رسول زاده
دوشنبه
12-15 3.900.000
  حجم 
B
خانم رسول زاده 
یکشنبه 
9-12
3.900.000
  خلاقیت 
B
خانم رسول زاده 
یکشنبه 
 12-15 3.900.000
   حجم
A  خانم رسول زاده
سه شنبه
9-12
3.900.000
  خلاقیت 
A
خانم رسول زاده 
سه شنبه 
12-15
3.900.000
شهریه ثابت: 1،100،000 ریال

شروع دوره:  98/01/24

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir