سرفصل دوره مقدماتی طراحی و ساخت زیورآلات

 سطح عنوان درس
ساعت توضیحات
ترم 1
ابزارشناسی، ایمنی و راه اندزی کارگاه
3
تئوری
آشنایی با فلزات و آلیاژها 3
تئوری
هنرهای تجسمی و سنگ شناسی
 6 تئوری
طراحی و اصول ساخت و استفاده ازابزار
6 عملی
ساخت فرم های مختلف با مفتول برنجی
6 عملی
ترکیب فرمهای ساخته شده وساخت (گردنبند،دستبند، گوشواره)
6 عملی
ترم 2
خلاقیت و ابتکار در طراحی و ساخت
3 عملی
ساخت فِرِد و اتصالات
3 عملی
ساخت رکاب و آویز با مفتول
6 عملی
ساخت انگشتر 6 عملی
چند مدل بافت 6
عملی
طراحی و ساخت
3
عملی
پروژه
3 عملی

 


 

سرفصل دوره پیشرفته طراحی و ساخت زیورآلات

 سطح عنوان درس
ساعت توضیحات
ترم 1
اصول اره کاری و تمرین 3
عملی
طراحی و بررسی طرح انتخابی
3
عملی
اصول اره کاری و اجرای طرح
 9 عملی
اصول سوهان کاری 6 عملی
اصول پوست کاری
3 عملی
چکش کاری
 3 عملی
پروژه
 3 عملی
ترم 2
اصول استفاده از رزین
3 عملی
کار با رزین
 6 عملی
اصول جوشکاری
 9 عملی
 ساخت رکاب و کار با رزین
 9  عملی
 پروژه 3
 عملی
 ترم 3
اصول کار با فرز
 3 عملی
 فرزکاری 6
 عملی
 عیار کردن
3 عملی
ذوب و ساخت لحیم
3 عملی
 اصول چرخکاری (صفحه و تسمه)
 3  عملی
اصول چرخکاری (مفتول و کیمین)
3 عملی
 ساخت و جوشکاری زنجیر
 6  عملی
پروژه
3
عملی

 


 

سرفصل دوره تکمیلی طراحی و ساخت زیورآلات

 سطح عنوان درس
ساعت توضیحات
ترم 1
ساخت رینگ ساده
6
عملی
ساخت دستبند طرح کارتیر 15
عملی
ساخت مارکیز و اشک
 6 عملی
پروژه
3 عملی
ترم 2
ساخت لوله
3 عملی
طراحی و قالب گیری و ساخت
9 عملی
ساخت قاب
6 عملی
اصول پرداخت 9 عملی
پروژه
3 عملی

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir