میکس، مونتاژ (تدوین فیلم)-جلوه های ویژه

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 Adobe Prerimiere ميكس ومونتاژ1
A
آقاي امين احمدي
چهارشنبه
9-12 4.900.000 ثبت نام آنلاین 
 2 Adobe After Effects ميكس ومونتاژ2
A
 آقاي امين احمدي
چهارشنبه
12-15 4.900.000
شروع دوره:  1398/04/22

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir