سرفصل دوره تذهیب

عنوان درس
سرفصل
تذهیب

» طراحی مفردات اسلیمی، ختایی و ترکیب بندی آن

» طراحی تلفیقی گردش اسلیمی و ختایی و رنگ سازی

» آموزش اجرایی (مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی) و تحلیل آثار

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir