سرفصل دوره تذهیب

عنوان درس
سرفصل
تذهیب

» طراحی مفردات اسلیمی، ختایی و ترکیب بندی آن

» طراحی تلفیقی گردش اسلیمی و ختایی و رنگ سازی

» آموزش اجرایی (مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی) و تحلیل آثار

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir