سرفصل دوره خياطي

عنوان درس
سرفصل
الگوسازي 1
» الگوهاي پايه دامن شلوار بالا تنه (به روش متريك آموزش داده مي شود)
دوخت 1   » دوخت پايه (نمونه دوخت)
الگوسازي 2
» الگوي اساس آستين و مدل هاي يقه
دوخت 2
» دوخت پايه (نمونه دوخت)
الگوسازي 3
» الگوي پايه بالا تنه آستين دامن (به روش مولر آموزش داده مي شود)
دوخت 3
» دوخت يقه ها و سجاف ها (نمونه دوخت)
الگوسازي 4 » الگوهاي پايه كت و پالتو و آستين دوتكه الگوي پايه شلوار (به روش مولر آموزش داده مي شود)

دوخت 4 

» دوخت كت با آستر كامل

الگوسازي5 

» الگوهاي پارچه هاي كشي يقه هاي فانتزي لباس زير
دوخت 5
» دوخت يقه هاي فانتزي لباس زير
الگوسازي 6
» الگوهاي مدلسازي لباس شب و عروس
دوخت 6
» دوخت لباس شب و عروس

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir