سرفصل دوره خياطي

عنوان درس
سرفصل
الگوسازي 1
الگوهاي پايه دامن شلوار بالا تنه (به روش متريك آموزش داده مي شود)
دوخت 1   دوخت پايه (نمونه دوخت)
الگوسازي 2
الگوي اساس آستين و مدل هاي يقه
دوخت 2
دوخت پايه (نمونه دوخت)
الگوسازي 3
الگوي پايه بالا تنه آستين دامن (به روش مولر آموزش داده مي شود)
دوخت 3
دوخت يقه ها و سجاف ها (نمونه دوخت)
الگوسازي 4 الگوهاي پايه كت و پالتو و آستين دوتكه الگوي پايه شلوار (به روش مولر آموزش داده مي شود)

دوخت 4 

دوخت كت با آستر كامل

الگوسازي5 

الگوهاي پارچه هاي كشي يقه هاي فانتزي لباس زير
دوخت 5
دوخت يقه هاي فانتزي لباس زير
الگوسازي 6
الگوهاي مدلسازي لباس شب و عروس
دوخت 6
دوخت لباس شب و عروس

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir