سرفصل دوره دوخت سنتی

عنوان درس
سرفصل

ترم اول

» پته و دوخت هاي اوليه

» شروع تئوري و عملي و معرفي انواع دوختها

» شروع پته دوزي و توضيحات

» دوخت بصورت جانبي هرجلسه 30دقيقه پته دوزي و 30 دقيقه دوخت هاي اوليه

» دوختهاي برزيلي بصورت برجسته و عدسي

» روكوكو

» گره فرانسه

» گل اشرفي و عنكبوتي

» انواع كاموا دوزي

» انواع شماره دوزي

» شماره دوزي با تور

» شماره دوزي بدون تور

» شماره دوزي روي پارچه هاي چهارخانه

» لا به لا دوزي

» بوكله طرح فرش

» مخمل دوزي

» انواع ريشه

» سايه دوزي

» آينه دوزي

» دوخت هاي بلوچي بصورت كامل

» شماره دوزي بلوچي

»تفرشي دوزي

» ربان دوزي در انواع مختلف
 ترم دوم
» انواع سرمه دوزي و تكنيك هاي اوليه بصورت الفباي كار تا 5 جلسه و جلسات بعد دوخت هاي » تكميلي و اموزش سرمه دوزي روي دار
ترم سوم
» آموزش 40 تكه و توضيح در مورد دوختهاي چهل تكه مدرن با توجه به فرمولهاي جديد و چهل تكه سنتي بطور كامل
ترم چهارم 

» آموزش انواع مشبك به روش هاي مدرن و سنتي

» انواع ژور و سكمه ايراني و اروپايي

» رنانس دوزي

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir