میکس، مونتاژ(تدوین فیلم) - جلوه های ویژه (Visual Effects) 

عنوان درس
سرفصل
میکس، مونتاژ(تدوین فیلم) - جلوه های ویژه (Visual Effects) 

میکس و مونتا ژ با نرم افزار Adobe Primiere

متحرک سازی (Motion)

 (جلوه های ویژه صوتی)Audio effects

کروماکی Color key

ساخت تیتراژ Title

Export, import

Capture

ویدئو گرافیک و جلوه های ویژه با نرم افزار Adobe after effects

Color correction اصلاح رنگ و نور

Motion graphics

Video effects جلوه های ویژه تصویری

Composite

ساخت انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتی

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir