میکس، مونتاژ(تدوین فیلم) - جلوه های ویژه (Visual Effects) 

عنوان درس
سرفصل
میکس، مونتاژ(تدوین فیلم) - جلوه های ویژه (Visual Effects) 

» میکس و مونتا ژ با نرم افزار Adobe Primiere

» متحرک سازی (Motion)

» (جلوه های ویژه صوتی)Audio effects

» کروماکی Color key

» ساخت تیتراژ Title

Export, import«

» Capture

» ویدئو گرافیک و جلوه های ویژه با نرم افزار Adobe after effects

Color correction اصلاح رنگ و نور

» Motion graphics

Video effects جلوه های ویژه تصویری

» Composite

» ساخت انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتی

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir