درباره ما

هدف سازمان نظام مهندسي ساختمان از وضع اين مقررات تامين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسي ساختمان و ارتقا دانش فني و كيفيت كار صاحبان حرفه مهندسي ساختمان و ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاري مهندسين مي‌باشد.

معاونت آموزش جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در راستاي تحقق اهداف نظام مهندسي و كنترل ساختمان و با توجه به اخذ مجوز برگزاري دوره‌هاي نظام مهندسي ساختمان از وزارت محترم مسكن و شهرسازي (شماره 56463/420 تاريخ 5/11/88) و سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان تهران (شماره 14230/89/110 تاريخ 17/8/89) با بهره‌گيري از اساتيد و كارشناسان مجرب و متعهد اقدام به برگزاري دوره‌هاي تمديد و ارتقا پايه و آمادگي آزمون ورود به حرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به كار نموده‌است.

اين دوره‌ها شامل رشته‌هاي ذيل مي‌باشد:

عمران

معماري

برق

مكانيك

نقشه­ برداري

شهرسازي