برق- پایه 2 به 1

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

  بهینه سازی و صرفه جویی انرژی الکتریکی ساختمان ها(2)

16
 516 مهندس شفيع زاده
پنج شنبه - جمعه
8-16
متعاقبا اعلام می گردد
2.040.000

2
تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه 16
517 دكتر عمراني
پنج شنبه - جمعه  8-16 متعاقبا اعلام می گردد
2.040.000

           به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

           كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز دوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.