برق- پایه 2 به 1

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

  بهینه سازی و صرفه جویی انرژی الکتریکی ساختمان ها(2)

16
 516 مهندس شفيع زاده
پنج شنبه - جمعه
8-16
95/3/30 الي95/3/31
1،600،000
ثبت نام آنلاین 
2
تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه 16
517 دكتر عمراني
پنج شنبه - جمعه  8-16 95/3/27 الي95/3/28
1،600،000

           به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

           كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز دوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.