دوره های ارتفاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان مکانیک

معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهي تهران در راستاي تحقق اهداف نظام مهندسي و كنترل ساختمان و با توجه به اخذ مجوز برگزاري دوره‌هاي نظام مهندسي ساختمان از وزارت محترم راه و شهرسازي (شماره 56463/420 تاريخ 5/11/88) و سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان تهران (شماره 14230/89/110 تاريخ 17/8/89) با بهره‌گيري از اساتيد و كارشناسان مجرب و متعهد اقدام به برگزاري دوره‌هاي ارتقاء پايه و کارآموزی ورود به حرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به كار نموده‌است.

 

سرفصل، شرایط دوره و ثبت نام

 

برنامه کلاس های مکانیک

  شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار 
 
  سرفصل دوره های آموزشی مکانیک
  مکانیک  - پایه 3 به 2
  شرایط ثبت نام
 

دوره هاي تخصصي حرفه اي (غيراجباري)