عناوين دوره­ هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان مکانیک

رشته

صلاحيت

عناوين دوره­ ها

تعداد دوره­ هاي مورد نياز جهت ارتقاء پايه

مكانيك

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

تأسيسات گرمائي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

16 ساعت

تأسيسات بهداشتي 16 ساعت

 

تأسيسات لوله­ كشي گاز ساختمان ها 16 ساعت

3

تدابير لازم در صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان ها 1

16 ساعت

اصول كنترل، بازرسي، تحويل و مديريت تعمير و نگهداري تأسيسات مكانيكي 16 ساعت


مديريت تعمير و نگهداري تأسيسات ساختمان ها 16 ساعت

 

پايه دو به يك

تدابير لازم در صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان ها 2

16 ساعت

عايق­بند صوتي و حرارتي و سيستم­هاي اطفاي حريق 16 ساعت


چيلر و برج هاي خنك كن 16 ساعت

 

4

سيستم هاي كنترل هوشمند

تأسيسات مكانيكي 16 ساعت

تأسيسات مكانيكي ساختمان هاي بلند مرتبه و تفاوت آن­ها با ساختمان هاي معمولي 16 ساعت

روش هاي تهويه گرم و سرد با هوا و تأسيسات بهداشتي در

فضاهاي پر جمعيت 16 ساعت