مکانیک- نظارت پایه 3 به 2

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها

16
 413 مهندس سیاح نژاد
پنج شنبه - جمعه
8-16
 95/8/6الي95/8/7 1،600،000
ثبت نام آنلاین
2
تاسیسات بهداشتی
16
 412 مهندس سیاح نژاد
پنج شنبه - جمعه
8-16
 95/8/13الي95/8/14  1،600،000

           به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

           كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز دوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.