مکانیک- نظارت پایه 3 به 2

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها

16
 413 مهندس سياح نژاد
پنج شنبه - جمعه
8-16
 96/5/5 الي 96/5/6 1،760،000

2

تاسیسات بهداشتي

16
 413 دکتر سياح نژاد
پنج شنبه - جمعه
8-16
 96/5/12 الي 96/5/13 1،760،000

نحوه ثبت نام:

     - مراجعه به پرتال آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس  edu.tceo.ir  و  ثبت نام اينترنتي از طريق پرتال مذکور     

            به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

           كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز دوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.