دوره‌هاي جامع کارآموزی صلاحيت اجرا (ورود به حرفه پایه 3)- کد B

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

12 811-1
دكتر مظلوم

پنجشنبه

جمعه

8-16
95/08/27الي95/08/28
1،600،000 ثبت نام آنلاین 

2

مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

 4
 3

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان(1)

8 811-2 دکتر عامل

دوشنبه

یکشنبه

 12-20

95/08/25و 95/09/07

1،600،000
 4

نکات اجرایی پی های سطحی

 8
 5

نکات اجرایی سازه های فولادی(1)

 8 811-3
مهندس اسفندیار

جمعه

شنبه

8-16

12-20

95/09/05الي 95/09/06
1،600،000
 6

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(1)

 8
 7

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

4
811-4
دکتر مظلوم

سه شنبه

چهارشنبه

14-20

95/08/25الي95/08/26  1،200،000
 8

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی، دیوارچینی،سقف، نازک کاری و نماسازی

 8
 9

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(1)

8
811-5
مهندس صدری
شنبه 12-20
95/08/29
800،000
 10

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)

8
811-6
مهندس ظریف

سه شنبه

12-20

95/09/02

800،000

شروع دوره: 95/08/25- پایان دوره: 95/09/07

مدت دوره : 76 ساعت   جمع کل شهریه :  7،600،000  ریال

كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان برگزاری هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.


 

دوره‌هاي جامع کارآموزی صلاحيت اجرا (ورود به حرفه پایه 3)- کد C

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

12 811-1
دكتر مظلوم

جمعه

شنبه

8-16

12-20

95/09/05 و 95/09/06
1،600،000 ثبت نام آنلاین 

2

مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

 4
 3

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان(1)

8 811-2 دکتر عامل

پنجشنبه

جمعه

 8-16
95/09/18الي95/09/19
1،600،000
 4

نکات اجرایی پی های سطحی

 8
 5

نکات اجرایی سازه های فولادی(1)

 8 811-3
مهندس اسفندیار

پنجشنبه

جمعه

8-16

95/09/11الي 95/09/12
1،600،000
 6

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(1)

 8
 7

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

4
811-4
دکتر مظلوم

 چهارشنبه

پنجشنبه

14-20

8-14

95/09/03الي95/09/04  1،200،000
 8

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی، دیوارچینی،سقف، نازک کاری و نماسازی

 8
 9

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(1)

8
811-5
مهندس ایرانمنش
شنبه 12-20
95/09/13
800،000
 10

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)

8
811-6
مهندس ظریف

شنبه

12-20

95/09/20

800،000

شروع دوره: 95/09/03- پایان دوره: 95/09/20

مدت دوره : 76 ساعت   جمع کل شهریه :  7،600،000  ریال

كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان برگزاری هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.