دوره‌هاي جامع کارآموزی صلاحيت اجرا (ورود به حرفه پایه 3)- کد A

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

12 811-1
مهندس انواری

شنبه و یک شنبه

12-20
23 و 24 تیر
2.040.000
 

2

مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

 4
 3

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان(1)

8 811-2 دکتر عامل

پنج شنبه و جمعه

8-16

4 و 5 مرداد

2.040.000
 4

نکات اجرایی پی های سطحی

 8
 5

نکات اجرایی سازه های فولادی(1)

 8 811-3
مهندس اسفندیار
پنج شنبه و جمعه

8-16

14 و 15 تیر
2.040.000
 6

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(1)

 8
 7

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

4
811-4
مهندس نصیری
پنج شنبه و جمعه

8-14

21 و 22 تیر
1.530.000
 8

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی، دیوارچینی،سقف، نازک کاری و نماسازی

 8
 9

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(1)

8
811-5
مهندس
شفیع زاده

چهارشنبه 12-20
20 تیر
1.020.000
 10

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)

8
811-6
مهندس ظریف

چهارشنبه

12-20

13 تیر

1.020.000

شروع دوره: 97/04/13- پایان دوره: 97/05/05

مدت دوره : 76 ساعت   جمع کل شهریه :  9،690،000  ریال

كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان برگزاری هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.


 

دوره‌هاي جامع کارآموزی صلاحيت اجرا (ورود به حرفه پایه 3)- کد B

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

12 811-1
مهندس انواری
پنج شنبه و جمعه
8-16
20 و 21 مرداد
2.040.000
 

2

مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

 4
 3

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان(1)

8 811-2 دکتر عامل

پنج شنبه و

جمعه

 8-16
4 و 5 مرداد
2.040.000
 4

نکات اجرایی پی های سطحی

 8
 5

نکات اجرایی سازه های فولادی(1)

 8 811-3
مهندس اسفندیار

پنج شنبه و

جمعه

8-16

18 و 19 مرداد
2.040.000
 6

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح(1)

 8
 7

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

4
811-4
مهندس نصیری
پنج شنبه و جمعه
8-14
11 و 12 مرداد
1.530.000
 8

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی، دیوارچینی،سقف، نازک کاری و نماسازی

 8
 9

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(1)

8
811-5
مهندس
شفیع زاده

چهارشنبه 12-20
10 مرداد
1.020.000
 10

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)

8
811-6
مهندس ظریف

چهارشنبه

12-20

17 مرداد

1.020.000

شروع دوره: 97/05/04- پایان دوره: 97/05/21

مدت دوره : 76 ساعت   جمع کل شهریه :  9،690،000  ریال

كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان برگزاری هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.