دوره های تخصصی حرفه ای (غیراجباری) 

 ردیف عنوان درس
گروه تخصصي
مدت دوره (ساعت)
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

  گزارش نویسی عمران (کدA)

عمران
4 دکتر آرمان پور
دوشنبه 16-20
100،000
ثبت نام آنلاین
2

آشنایی با خطرات حرفه نظارت (کدA)

تمامي رشته ها
8 مهندس ميررضوي
شنبه 9-17
350،000
3

گام به گام طراحی تاسیسات مکانیکی 1 (کدA)

مکانيک
8 مهندس سياح نژاد
شنبه و يکشنبه
16-20
350،000
4

گام به گام نظارت

عمران و معماري
8 دکتر آرمان پور
يکشنبه و سه شنبه
16-20
350،000
5

آموزش تخصصی طراحی نما (کدA)

معماري
8 دکتر جاني پور
دوشنبه 9-17
350،000
6

گام به گام طراحی تاسیسات برقی1 (کد A)

برق
8 دکتر رمضاني
چهارشنبه 8-16
350،000
7

آشنایی با خطرات حرفه نظارت (کدB)

تمامي رشته ها
8 مهندس ميررضوي
شنبه 9-17
350،000
8

گام به گام طراحی تاسیسات مکانیکی 1 (کد B)

مکانيک
8 مهندس سياح نژاد
شنبه و يکشنبه
16-20
350،000
9

مبانی اجرا، نظارت و ایمنی گودبرداری و سازه های نگهبان (کدA)

عمران و معماري
8 دکتر عامل سخي
شنبه و يکشنبه
16-20
350،000
10

   آموزش تخصصی طراحی نما (کدB)

معماري
8 دکتر جاني پور
دوشنبه و سه شنبه
16-20
350،000
11

  گزارش نویسی عمران (کدB)

عمران
4 دکتر آرمان پور
دوشنبه 16-20
350،000
12

گزارش نویسی معماری

معماري
4 دکتر مطلق
سه شنبه 12-20
350،000
13

آشنایی با خطرات حرفه نظارت (کد)C

تمامي رشته ها
8 مهندس ميررضوي
شنبه 9-17
350،000
14

نقشه های فاز 2 و اجرایی

معماري
8 دکتر مطلق سه شنبه
12-20
350،000
15

آشنایی با مسائل حقوقی شرکت ها ، انواع قرارداد های سازمانی و مسئولیت های حقوقی نظارت (کدA)

تمامي رشته ها
8 دکتر فرمهيني فراهاني
پنج شنبه
8-16
350،000
16

مبانی اجرا، نظارت و ایمنی گودبرداری و سازه های نگهبان (کدB)

عمران و معماري
8 دکتر عامل سخي
دوشنبه 8-16
350،000
17

آشنایی با مسائل حقوقی شرکت ها ، انواع قرارداد های سازمانی و مسئولیت های حقوقی نظارت (کدB)

تمامي رشته ها
8 دکتر فرمهيني فراهاني
پنج شنبه
8-16
350،000

        

 * با مراجعه به سامانه ثبت نام آنلاین به آدرس reg.jtt.ir در مرکز آموزشهای تخصصی، کارگروه نظام مهندسی و طبقه بندی دوره های غیر اجباری را انتخاب و از بین دوره های اعلامی، دوره مورد نظر خود را جهت ثبت نام انتخاب بفرمایید.

 * به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس الزامي است.

 

شماره تماس: 84650 021