صلاحیت اجرا

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

اجراي ساختمان‌هاي فولادي

24
دکتر مظلوم
چهارشنبه
12-20

3.060.000

 پنج شنبه - جمعه 8-16
2

اجراي ساختمان‌هاي بتني

 24 دکتر مظلوم
چهارشنبه
12-20

3.060.000
 پنج شنبه-جمعه
8-16
 3 نکات اجرائی در نماسازی و نازک کاری
 24 مهندس انواری

چهارشنبه

12-20
3.060.000
پنجشنبه-جمعه
8-16

       

        به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

        كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز سوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.