دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان عمران

معاونت آموزش جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در راستاي تحقق اهداف نظام مهندسي و كنترل ساختمان و با توجه به اخذ مجوز برگزاري دوره‌هاي نظام مهندسي ساختمان از وزارت محترم مسكن و شهرسازي (شماره 56463/420 تاريخ 88/11/5) و سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان تهران (شماره 14230/89/110 تاريخ 89/8/17) با بهره‌گيري از اساتيد و كارشناسان مجرب و متعهد اقدام به برگزاري دوره‌هاي تمديد و ارتقا پايه و آمادگي آزمون ورود به حرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به كار نموده‌است.

 

سرفصل، شرایط دوره و ثبت نام

 

برنامه کلاسهای عمران

  شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار 
  عمران- نظارت پايه 2 به 1
  سرفصل دوره آموزشی عمران
  عمران-نظارت پایه 3 به 2
  شرایط ثبت نام
  دوره های جامع کارآموزی صلاحیت اجرا
  سامانه ثبت نام آنلاین   دوره های صلاحیت اجرا
      دوره های تخصصی حرفه ای (غیر اجباری)