معماری- پایه 3 به 2

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

16
 113  مهندس عبدالرسول نصیری
پنج شنبه و جمعه
8-16
7 و 8 تیر
2.040.000

2
بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری
 16
111
 دکتر جانی پور
پنج شنبه و جمعه 
8-16
14 و 15 تیر
2.040.000
3
معماری پایدار و روش های صرفه جوئی در ساختمان
16
112
مهندس فدوی
پنج شنبه و جمعه
8-16
21 و 22 تیر
2.040.000

نحوه ثبت نام:

  - مراجعه به پرتال آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس  edu.tceo.ir  و  ثبت نام اينترنتي از طريق پرتال مذکور    

            به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

           كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز دوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.