معماری- پایه 3 به 2

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری

16
 111  دکتر نصیری
پنج شنبه - جمعه
8-16
 95/8/6الي95/5/8
1،600،000
ثبت نام آنلاین  
2
مصالح و فن‌آوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان
 16
113
 دکتر مطلق
پنج شنبه - جمعه 
8-16
95/8/13الي95/8/14
 1،600،000
3
معماری پایدار و روش های صرفه جوئی در ساختمان
16
112
دکتر جنانی
پنج شنبه - جمعه
9-17
95/08/20 الی 95/08/21
1.600.000

           به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

           كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز دوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.