شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی

دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر، در هر يك از «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.

 براي صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون‌هاي مربوط و سابقه ‌كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:

الف‌ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل 1 سال كارآموزي يا سابقه كار.

ب- دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل 2 سال كارآموزي يا سابقه كار.

پ- دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل 3 سال كارآموزي يا سابقه كار.

شرایط ارتقاء پایه 

پروانه اشتغال به كار مهندسي در 4 درجه پايه 3 و پايه 2 و پايه 1 و ارشد صادر مي‌شود. براي متقضيان پروانه اشتغال با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي صادر مي‌گردد.

جهت ارتقا از پايه 3 به پايه 2،‌داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه ‌ يك،‌5 سال و از پايه يك به ارشد 6 سال سابقه كار حرفه‌اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضرروي است.