بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان

 

سیستم‌های هوشمند در ساختمان

  آشنایی با الزامات استانداردهای مدیریت انرژی ISO50001، 16001EN
   سیستم کنترل هوشمند روشنایی

اصول و مبانی ممیزی و تحلیل مصارف انرژی بر اساس استاندارد  50002ISO , 3598AS/NZS
  سیستم‌های کنترل هوشمند موتورخانه
  مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان
  سیستم کنترل هوشمند سرمایش ساختمان 
   بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری
 
   بهینه‌سازی مصرف انرژی در لامپ‌های فلورسنت
 
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir